Master theses

Collaborative Storytelling on the Semantic Web

Keywords: Linked Data, Semantic Web, Collaborative Storytelling, Role Playing Games

Supervision: Pieter Colpaert

Students: max 1

Eén van de basisprincipes van Linked Data is de assumptie dat de wereld open is; iedereen kan kennis bijdragen door data te publiceren op het Web. Dit gebeurt ook, maar de interoperabiliteit van de gepubliceerde data blijft een probleem. Zelfs een adres blijkt moeilijk te definiëren, en zelfs het data model van de Europese Commissie blijkt te generiek te zijn om alle adressen in België te definiëren. De Vlaamse overheid heeft een eigen vocabularium ontwikkeld om adressen te kunnen modelleren (https://data.vlaanderen.be/ns/adres), waarin ze 11 verschillende klassen nodig hebben om alle mogelijke gevallen te beschrijven. Het feit dat ieder land een eigen definitie van een adres heeft toont aan dat interoperabiliteit in de echte wereld al beperkt is. Als we Linked Data over de echte wereld interoperabel willen maken hoeven we dus twee problemen op te lossen; het technische en het maatschappelijke.

Een alternatief is om dezelfde principes te gebruiken om een fictionele wereld te beschrijven, zodat we zelf kiezen hoe complex de maatschappelijke problemen zijn, maar vooral zodat we ons kunnen focusen op de technologie. Er is een categorie van spelletjes die men Collaborative Story Telling noemt, waarin we dezelfde principes als in Linked Data terug vinden. Iedereen kan stukken van een verhaal bijdragen aan een groter geheel, met de bedoeling dat het geheel consistent blijft. Dit zou een goed testbed kunnen zijn voor Linked Data technologie, waar we ons kunnen focusen op de technologie zelf, zonder de bagage van de echte wereld te moeten meesleuren, terwijl we toch rond iets concreets werken.

We hebben zelf al een aantal onderzoeksrichtingen in gedachten, maar ideaal zou zijn als studenten zelf met ideeën afkomen.

Eén ervan zou zich toeleggen op interoperabele geografische. Stel dat een persoon een gebouw, een buurt, of een stad ontwerpt - hoe kunnen anderen dit design integreren in een bestaande wereld? Wat als de schaal van twee kaarten verschilt, of wat als twee locaties van twee verschillende bronnen overlappen?

Omdat er iets inherent sociaal is aan het onderwerp is onderzoek naar het gebruik van Solid (Social Linked Data) ook zeker een mogelijkheid. Stel dat je een Role Playing Game zoals Dungeons and Dragons speelt, wat wordt er mogelijk als je ieder personage een eigen Solid POD geeft? Hier worden voor de permissies interessant, wie kan er wat lezen van welke personages, en wie kan er schrijven naar waar? Voor meer informatie kunnen we zeker deze blog post van onze eigen professor Verborgh aanbevelen: https://ruben.verborgh.org/blog/2019/06/17/shaping-linked-data-apps/.

Het zou ook interessant zijn om een referentie vocabularium op te stellen voor dit soort spelletjes. Veel Role Playing Games, en andere collaborative storytelling games, gelijken op elkaar - maar zijn toch niet helemaal hetzelfde. Het zou nochtans interessant kunnen zijn om personages of locaties die voor het ene systeem ontworpen zijn over te brengen naar een ander systeem. Veel van deze games bouwen bewust op clichés, zodat het in theorie mogelijk is om systeem-specifieke concepten om te zetten naar clichés en vice versa.